Foto af nuværende vindmøller 

August 2017 - set fra Åbyen

Local Fuel og vindmøller øst for Åbyen


Vi kalder vores side 'local fuel' da det er vores måde at producere grøn brændstof lokalt via. strømmen fra vindmøllerne vha. Power-to-X. 


Power-to-X


Strøm fra vind og sol kan blive til klimavenlig brændstof til eksempelvis fly, skibe, lastbiler, og industri og er dermed det næste store skridt i den grønne omstilling. Teknologien, der populært hedder Power-to-X, kan blive et nyt grønt eventyr for Danmark, og det er vigtigt allerede nu at indtænke betydningen af Power-to-X for energisystemet og den overordnede infrastruktur. Sidste nye er at Tyskland og Danmark har planlagt at lave en brint-rørledning der forbinder de to lande. 


De eventuelt nye vindmøller øst for Åbyen bidrager til den grønne omstilling.