Information om projektet

Kort introduktion


Vi er tre lokale landmænd, som i en årrække har drevet de 5 gamle vindmøller, som står på nuværende placering øst for Åbyen. De gamle vindmøller ønsker vi at udskifte med nye tidssvarende vindmøller. De bliver naturligvis meget større. 


Vi arbejder på at få opsat tre vindmøller på 180 eller 200 meter i stedet for de gamle på cirka 60 meter. De nuværende møller producerer strøm til cirka 800 husstande. De nye vil producere strøm til omkring 12.000 husstande. Placering vil være syd for Tverstedvej (se kort). Den nøjagtige placering er ikke fastlagt og derfor er alle lokale lodsejer ikke kontaktet p.t. Det præcise placering kan ikke fastsættes før den igangværende fordebat er slut og ideer, forslag og synspunkter vil indgå i det videre arbejde.


Vi forventer at kunne bruge strømmen direkte til P2X (Power-to-X), som er en måde at omdanne strømmen til flydende brændstof til fremtidens biler når vi ikke kan eller må køre på henholdsvis diesel eller benzin. 


På nuværende tidspunkt kan vindmøller på land producere el til cirka halv pris sammenlignet med vindmøller på havet, og derfor vil vores brændstof til biler m.v. blive væsentligt dyrere, hvis vindmøller kun opsættes på havet. 


Vi ønsker at eje og drive vindmøllerne i fællesskab med lokale fra området (4,5 km radius). Der vil derfor blive mulighed for at købe andele i projektet til den faktiske kostpris, når og hvis projektet realiseres. 


Du er meget velkommen til at skrive til os på info@localfuel.dk med eventuelle spørgsmål til projektet, så vil vi forsøge at besvare dem hurtigst muligt.