Information om projektet


Kort introduktion


I november 2022 vedtog byrådet i Hjørring Kommune at igangsætte en ny ansøgningsrunde for etablering af landbaserede vindmøller i kommunen. Energikrisen har medført et øget fokus på behovet for alternative energikilder og egenforsyning i kommunen, og visheden om, at alle skal bidrage til den grønne omstilling, er større og mere aktuel end nogensinde.

 

Ansøgningsvinduet blev åbnet 12. december 2022 med frist til 15. marts 2023. Det var en stor glæde at konstatere, at kommunen havde modtaget ikke færre end 42 ansøgninger.

 

En af ansøgningerne vedrører området øst for Åbyen. Her er vi tre lokale landmænd, som i en årrække har drevet fem gamle vindmøller. De eksisterende vindmøller er af typen Vestas V39 500 kW og kan årligt producere ca. 4,5 GWh. Det svarer til ca. 1.000 husstandes årlige forbrug.

Fra fem til tre møller


I november 2022 vedtog byrådet i Hjørring Kommune at igangsætte en ny ansøgningsrunde for etablering af landbaserede vindmøller i kommunen. Energikrisen har medført et øget fokus på behovet for alternative energikilder og egenforsyning i kommunen, og visheden om, at alle skal bidrage til den grønne omstilling, er større og mere aktuel end nogensinde.

 

Ansøgningsvinduet blev åbnet 12. december 2022 med frist til 15. marts 2023. Det var en stor glæde at konstatere, at kommunen havde modtaget ikke færre end 42 ansøgninger.

 

En af ansøgningerne vedrører området øst for Åbyen. Her er vi tre lokale landmænd, som i en årrække har drevet fem gamle vindmøller. De eksisterende vindmøller er af typen Vestas V39 500 kW og kan årligt producere ca. 4,5 GWh. Det svarer til ca. 1.000 husstandes årlige forbrug.


De nye møller vil have en tårnhøjde på ca. 100 meter og en samlet effekt på 16,8-19,8 MW. Dette tangerer den minimale effekt på 16,5 MW, som Hjørring Kommune har fastsat for nye vindmølleparker. Med andre ord kan vi ikke ansøge om mindre eller færre møller.

 

Vi vil naturligvis placere de tre nye møller inden for det område, som i forvejen er omfattet af støjgrænser fra de fem eksisterende møller. Al beboelse inden for fire gange totalhøjden af møllerne vil blive nedlagt for at overholde afstandskravet. Vi ejer allerede flere af boligerne og har enten skriftlige aftaler eller igangsat dialog med de resterende boligejere. Derudover vil det blive sikret, at grænseværdierne for støj, og evt. skygge, kan også overholdes for øvrige naboer uden for bufferen på fire gange totalhøjden. 


Mulighed for billig eller gratis fjernvarme til Åbyen og eventuelt Horne


Som en del af projektet har vi planer om at etablere et såkaldt Power-to-X-anlæg i området omkring Hulskovvej. Kort fortalt, handler det om at omdanne vand til brint via elektrolyseteknologi. Det er en teknologi, der spås en stor fremtid som en del af den grønne omstilling af Danmark (local fuel). Elektrolyse kræver meget strøm, og den strøm producerer vindmøllerne. Elektrolyse afgiver også meget varme, og den varme kan vi bruge til at producere gratis fjernvarme til nærområdet. Vi ser således et stort potentiale i at etablere en fjernvarmeforsyning med meget billig eller gratis fjernvarme til husene i Åbyen og evt. Horne m.m.

Har du spørgsmål?


Vi håber, at projektet denne gang kan realiseres, og at lokalområdet kan se fordele i enten kan blive medejere eller at få etableret gratis eller billig fjernvarme.

 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os på info@localfuel.dk, så vil vi forsøge at besvare dem hurtigst muligt.