Foto af nuværende vindmøller 

August 2017 - set fra Åbyen

Local Fuel og vindmøller øst for Åbyen

Local fuel er vores måde at reducere forbruget af fossilt brændstof med Power-to-X. På den lange bane kan vi ikke længere tanke diesel eller benzin, derfor er vi nødt til at ændre retning. Her er mere strøm fra vedvarende energianlæg en væsentlig faktor, hvor local fuel er en del af denne grønne omstilling. 


Power-to-X

Strøm fra vind og sol kan bliver til klimavenlig brændstof til fly, skibe, lastbiler, og industri og dermed næste store skridt i den grønne omstilling. Teknologien, der populært hedder Power-to-X, kan blive et nyt grønt eventyr for Danmark, og det er vigtigt allerede nu at indtænke betydningen af Power-to-X for energisystemet og den overordnede infrastruktur. 


Vindmøller øst for Åbyen tænkes ind i denne grønne omstilling - Power-to-X